mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://lo3bielsko.wizja.net/2018